תמצית ההמלצות בביטוח פנסיוני לגילאי 60 ומעלה – דן שפרינצק

תמצית ההמלצות בביטוח פנסיוני לגילאי 60 ומעלה
(במסגרת הרצאה ביריד התעסוקה של "והדרת" ביום 13.11.17, במגרשי התערוכה, תל-אביב יפו)

למי שלא החל עדיין לקבל פנסיה כדאי לבדוק כדאיות המשכת תוכנית שבה היה מבוטח עד כה –
בקרן פנסיה ותיקה, או קרן פנסיה מסוג החדשות, או ביטוח מנהלים שהחל לפני 1991, או פנסיה תקציבית או בפוליסה שנולדה ב-1991 או מאוחר יותר.

זכותו של כל עובד ליהנות מהפרשות לפנסיה

עובד שכבר פרש ומקבל פנסיה, אינו זכאי שמעבידו החדש יפריש יחד איתו לביטוח פנסיוני (בקרן הפנסיה, ההפרשות המינימליות לפי צו הרחבה לפנסיה חובה, הן 6.5% תגמולי מעסיק ; 6% תגמולי עובד ; 8.33% פיצויים על חשבון המעסיק). אם אינו מקבל עדיין פנסיה, זכותו ליהנות מהפרשות לפנסיה כרגיל. אם עלויות המעסיק עבור ביטוח אובדן כושר עבודה יחד עם תגמולי המעסיק עולים יחדיו על 7.5%, יופחת השיעור שחל על המעסיק להפריש לתגמולים לשיעור שלא יפחת מ-5% .
הערה חשובה: כדאי לעובד, בייחוד כשמשכורתו היא עד 8,600 ₪, להפריש 7% (למיצוי מלוא הטבת המס לפי סעיף 45א של זיכוי 35% במס הכנסה ).
אם העובד הגיע אל המעסיק החדש כשבידו תוכנית פנסיה בקרן פנסיה ותיקה (הדורשת 20.5% מהשכר – 13.5% מעסיק הבנויים מ-7.5% תגמולים ו-6% פיצויים, ועוד 7% תגמולי עובד) הוא זכאי להמשך ההפרשות בשיעורים אלה.
אם העובד הגיע אל המעסיק עם תוכנית פנסיה מסוג קרנות הפנסיה החדשות, או הגיע ללא תוכנית כלשהי, המעסיק יהיה חייב להפריש 6.5% לתגמולים ו-8.33% פיצויים, והעובד – 6% תגמולים.

אם העובד הגיע אל המעסיק החדש בלי תוכנית ביטוח פנסיוני, אין חובת הפרשה בשלושת החודשים הראשונים, אך אחרי שלושה חודשים מתחילת עבודתו, תחול חובה להפריש רטרואקטיבית לשלושת החודשים שעברו. מסקנה: כדאי תמיד לשמר את תוכנית הביטוח הפנסיוני (גם אם מדובר בריסק זמני ל-24 חודש, המשמרים את הביטוחים) או להתחיל בביטוח הפנסיוני לפני תחילת ההעסקה.

להלן המלצות לעובדים עם תחילת עבודתם אצל מעסיק חדש לפי מעמדם בנושא הביטוח הפנסיוני

מבוטח בקרן פנסיה ותיקה (מבטחים, מקפת, ק.ג.מ., קרן בנין, קרן חקלאים, הדסה, אגד, גילעד), שלא הגיע לגיל פרישה (67 לגבר ו-62 לאשה) ושלא החל עדיין לקבל פנסיה.

אם לא עברו שנתיים מאז פסקו התשלומים לקרן הפנסיה, כדאי לו להמשיך לשלם לקרן הפנסיה. אם מדובר במקפת וק.ג.מ. כדאי להמשיך לבטח בקרן הפנסיה גם אם המשכורת המבוטחת מהיום והלאה נמוכה מהמשכורת המבוטחת שהיתה ערב הפסקת התשלומים, אך אם מדובר בכל אחת מהקרנות הותיקות האחרות הנ"ל, צריך שהתשלום החודשי המשולם לקרן הפנסיה מהיום והלאה יהיה שווה לסכום החודשי שהיה ערב הפסקת התשלומים או גדול ממנו, אך לא קטן יותר. אם הוא צפוי להיות קטן יותר, ניתן להפנות את התשלום של העובד והמעביד לקרן ועוד חלק משלים שישולם על ידי המבוטח מכיסו, וזאת כדי שהתשלום הכולל יהיה בגודל זה שהיה ערב הפסקת התשלומים. אם התשלום החודשי הכולל צפוי להיות קטן יותר מזה שהיה ערב הפסקת התשלומים, כדאי להקפיא את הזכויות בקרן הפנסיה, ולהפנות את כספי ההפרשות אל קרן פנסיה מסוג הקרנות החדשות (כמפורט להלן).

מבוטח בביטוח מנהלים, או בביטוח חיים אחר, שהחל ביטוחו בשנת 1990 או מוקדם יותר, שלא החל לקבל קצבה (=גימלה, פנסיה)

אם אין בפוליסה שלו ביטוח ריסק (ביטוח למקרה פטירה), וכל ההפרשות מופנות לחיסכון בלבד, כדאי להמשיך בפוליסה, אך אם עבר הזמן בו ניתן להמשיך בפוליסה (שנה בדרך כלל), כדאי להפנות את ההפרשות לקרן פנסיה חדשה כמפורט להלן.

מבוטח בביטוח מנהלים שהחל ביטוחו בשנת 1991 או מאוחר יותר

אם נותרו לו עד סיום תקופת הביטוח שש שנים או יותר, כדאי לו להתחיל להפנות את כספי ההפרשות אל קרן פנסיה מסוג הקרנות החדשות, ולהעביר אליה את כל כספי הצבירה בפוליסה, בתנאי שהיו לו ביטוחי נכות ופטירה, וכיום הוא בריא.

מבוטח בקרן פנסיה מסוג הקרנות החדשות, או מי שאין לו כלל תוכנית ביטוח פנסיוני או מי שכבר מקבל פנסיה מאחד הגופים שלעיל

כדאי לו מאד להצטרף אל קרן פנסיה מסוג הקרנות החדשות – אחת מאלה שנולדו בשנת 1995 או מאוחר יותר – ולהפנות אליה את הפרשות המעסיק והעובד כל עוד הוא עובד ומשתכר.

כל קרנות הפנסיה דומות מאד זו לזו, אך כדאי בדרך כלל לבחור בזו שתהא מוכנה להקטין את דמי הניהול לרמה הנמוכה ביותר. קרנות הפנסיה שנבחרו ע"י משרד האוצר כקרנות "ברירת המחדל" מומלצות רק למי שלא צבר עד כה כספים בקרן פנסיה מסוג הקרנות החדשות. למי שיצטרפו אל אחת מהן, מומלץ לבדוק אחרי שנתיים שלוש את כדאיות ההמשכה בהן. דמי הניהול בהן מאד קטנים, אך תשואותיהן בשנות קיומן עד כה היו קטנות בשל איסורי ההשקעות שגזר עליהן משרד האוצר בגלל קוטנן.

בכל מקרה, כדאי למחפשים קרן פנסיה שגובה דמי ניהול קטנים, לדעת כי כל אדם יכול למצוא קרן פנסיה שתיקח לא יותר מ-2% מהפרמיה (השיעור המרבי 6%) ועוד לא יותר מ-0.25% לשנה מהסכום הצבור (השיעור המרבי – 0.5%). סביר להניח כי כל יועץ פנסיוני, יהא מוכן להדריך כל מטלפן אליו, היכן ישיג שיעורים אלה, מבלי לגבות עבור מידע זה תשלום כלשהו כדמי יעוץ.

בדרך כלל קשה למבוגרים בני 60 ומעלה להתקבל לתוכנית פנסיה שיש בה ביטוחים למקרה נכות/אובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה, שכן לרוב ישנה איזושהי בעיית בריאות. ייתכן כי קרן הפנסיה תהא מוכנה לבצע חיתום שאומר כי במקרים הנובעים ממחלה מסוימת הביטוח לא תקף.

אם מצטרפים לתוכנית שהעובד הגיע עימה אל המעסיק החדש, לא צפויה בעיה בהמשכת הביטוחים. אם קרן הפנסיה לא תסכים לביטוחי הפטירה והנכות מסיבה כלשהי, כדאי יהיה להצטרף לקרן הפנסיה ללא מרכיב ביטוחי הנכות והפטירה. אם לא תהיה הסתייגות של קרן הפנסיה בעניין הביטוחים, יהא העובד חייב בביטוחים. אם העובד אינו רוצה בביטוחים, הוא יכול לבחור במסלול שבו מעט ביטוחי נכות ופטירה ("מסלול מוטה זקנה"). במקרה זה, רק חלק קטן מהפרמיה יופנה לביטוחי פטירה ונכות. אם העובד הוא אלמן/אלמנה וילדיו כבר מעבר לגיל 21, הוא יכול לבקש להצטרף למסלול מוטה זיקנה ולבקש השעיית ביטוח הפטירה בנימוק שאינו נשוי וכי ילדיו עברו את גיל 21, ולא יחייבו אותו בגין ביטוחים. את בקשת ההשעייה צריך לחדש מידי שנתיים אם לא מתחתנים בינתיים.

אי תלות של חברת תצפית ויועציה
לחברת תצפית וליועצים שלה אין קשר כלכלי ישיר או עקיף עם קרן פנסיה, חברת ביטוח, קופת גמל ובנק. לפי החוק היא רשאית לקבל "עמלת הפצה" והיא נמנעת גם מזה. היא סבורה כי יועץ פנסיוני המקבל עמלת הפצה כמוהו כסוכן ביטוח המקבל דמי עמלה.

דן שפרינצק

מומחה לענייני פנסיה ואפיקים פנסיונים

כתיבת תגובה