קידום תעסוקת בני הגיל השלישי

מגמות הזדקנות האוכלוסייה והשיפור המתמיד בבריאות בגילאים מבוגרים משפיעים באופן ישיר על התעסוקה בגיל השלישי. האוכלוסייה שמעבר לגיל הפרישה גדולה ובריאה יותר מאי פעם, ונוטלת חלק פעיל ומשמעותי בחברה הישראלית ובמקומות העבודה. רובם של המגיעים לגיל הפרישה ממשיכים לעבוד לפחות זמן מה אחרי זכאותם לפרישה. האילוץ הכלכלי הוא מרכיב חשוב בהחלטה זו: אחד מכל חמישה אזרחים ותיקים חי בעוני. רבים מצליחים להימנע מעוני רק בזכות המשך העבודה. רמת השכר של עובדים אחרי גיל הפרישה נמוכה מאוד, וממחקר שערכנו עולה שישנם מספר גורמים לכך, בהם העדפה למשרות חלקיות בגילאים אלו; אפליה על רקע גיל; חוסר בתמריצים למעסיקים להעסיק עובדים בגיל השלישי והמדיניות הנוכחית בנושא קצבאות הזקנה. כיום, בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות, מפחיתים מקצבת הזקנה 60% כאשר ההכנסות הן מעל רף מסוים (5,514 ליחיד, 7,350 למי שבזוגיות), מה שיוצר תמריץ שלילי לעבודה בהיקף משמעותי בגיל זה.

התוכנית שלנו:

בשותפות עם עמותת 121-מנוע לשינוי חברתי

במסגרת השותפות בינינו, אנו מקדמים הסרת חסמים המונעים גידול בתעסוקת מבוגרים: גיבשנו הצעה לשינוי הכללים הנוגעים לקצבת זקנה בין גיל הפרישה לגיל הזכאות. במקביל אנו מפתחים הצעה לתמריצים ממשלתיים שיעודדו תעסוקת מבוגרים. בהמשך נפעל לביטול חובת הפרישה בגיל מסוים כדי לאפשר לעובדים המעוניינים ומסוגלים להמשיך בעבודתם ללא מגבלת גיל.

 

דרכי העבודה

בניית ההצעות שלנו לשינויי מדיניות נעשית יחד עם עמותת 121 בתהליך המשתף ומגייס בעלי עניין בנושא זה: מעסיקים, ארגונים חברתיים, מומחים בתחום הזה מהפרופסיה ומהאקדמיה, וגורמים ממשלתיים המעורבים בתחום זה. אנו מאמינים כי תהליך ששואב מהידע של כלל הגורמים ומגייס אותם לנושא, יבטיח הן את גיבוש ההצעות הנכונות והמתאימות ביותר, והן את גיוס הכוחות הנדרשים לשינוי. ההצעות שאנו בונים מבוססים על הניסיון בתחום זה בעולם ועל הדוגמאות שעובדות בתחום זה ביחס לאוכלוסיות מיוחדות אחרות בישראל, והן נבנות תוך הסתכלות על כלל צורכי המשק והחברה הישראלית.
בשלב זה אנו מפתחים הצעה לשינויי מדיניות הקיצוץ בקצבאות הזקנה, בד בבד עם גיוס שותפים מכל המגזרים ומכל קבוצות האוכלוסייה לנושא. במהלך אביב 2018 אנו מתכננים לסיים את גיבוש ההצעה להעלאת הרף להפחתת קצבת הזקנה ולהתחיל בקידומה בעבודה ישירה מול מקבלי ההחלטות והמעטפת המשפיעה עליהם בקרב הפקידות והמערכת הפוליטית. כדי לחזק את הלחץ על מקבלי ההחלטות, נתחיל במהלך קיץ 2018 בקמפיין תקשורתי להעלאת מודעות ציבורית לנושא ולהשלכותיו על ציבור המבוגרים בישראל.

דרושות עדויות: בני ובנות הגיל השלישי וחוששים לפגיעה בקצבת הזקנה שלכם אם תעבדו? למהלך שינוי מדיניות ממשלתית בנושא, אנו זקוקים לסיפורים שלכם!

למה ומדוע? עמותת ״והדרת – הכוח השלישי (ע"ר)״ ועמותת ״121-מנוע לשינוי חברתי״ חברו לשינוי האבסורד שפוגע במאות אלפי פורשים מעבודה שמבקשים להמשיך לעבוד. החוק כיום קובע שבתקופה שבין גיל הפרישה לגיל 70 הכנסה מעבודה שמגיעה ליותר מ-5,500 שקל בחודש תביא להפחתת של קצבת הזקנה בשיעור של 60% ובאופן הולך וגדל עד להכנסה של 9,000 שקלים, שבה נשללת הקצבה לחלוטין. אנו רוצים להעלות משמעותית את הסכום שניתן יהיה להרוויח ללא פגיעה בקצבת הזקנה, כדי לאפשר ליותר אנשים בגיל הזה לעבוד ולהתקיים בכבוד. כדי לעשות זאת, אנו מחפשים עדויות של אנשים שנתקלו בבעיה ומוכנים להעיד על המשמעויות לחייהם.

אנא מלא שאלון קצר ונחזור אליכם:


    מרכז פעילות

    תורמים ונותני חסויות של העמותה