בימים אלו אנו מתחילים בעבודה מול חברי הכנסת החדשים כדי לקדם תיקון חקיקה לחוק ביטוח לאומי, שמטרתו העלאת סף הקיזוז של קצבאות הזקנה למי שעובדים בגיל השלישי. כמו שרבים מכם יודעים ומרגישים בכיסם, לפי החוק הקיים קצבת הזקנה מקוזזת ב-60% למי שהכנסתם מעבודה בגיל השלישי עוברת את הרף של 5,850 שקלים. מצב זה פוגע בעובדים רבים בגיל השלישי, שחוששים ובצדק לעבור את רף ההכנסה פן תקוזז קצבתם, ולכן דן אותם לחיים בצמצום כלכלי, למרות שהם יכולים ורוצים להרחיב את עבודתם כדי להבטיח את עצמם בהווה ובגיל המבוגר יותר. אנו עובדים על תיקון החקיקה בשותפות עם עמותת 121 – מנוע לשינוי חברתי  שאף מקדמת פרסומים בתקשורת בנושא. אם יש מי מכם שחש על בשרו את המצב המעוות הזה, ויהיה/תהיה מוכנה להתראיין על כך ולסייע לנו בתיקון העיוות, נשמח שתכתבו לנו במייל חוזר את הפרטים. 

קידום תעסוקת בני הגיל השלישי

מגמות הזדקנות האוכלוסייה והשיפור המתמיד בבריאות בגילאים מבוגרים משפיעים באופן ישיר על התעסוקה בגיל השלישי. האוכלוסייה שמעבר לגיל הפרישה גדולה ובריאה יותר מאי פעם, ונוטלת חלק פעיל ומשמעותי בחברה הישראלית ובמקומות העבודה. רובם של המגיעים לגיל הפרישה ממשיכים לעבוד לפחות זמן מה אחרי זכאותם לפרישה. האילוץ הכלכלי הוא מרכיב חשוב בהחלטה זו: אחד מכל חמישה אזרחים ותיקים חי בעוני. רבים מצליחים להימנע מעוני רק בזכות המשך העבודה. רמת השכר של עובדים אחרי גיל הפרישה נמוכה מאוד, וממחקר שערכנו עולה שישנם מספר גורמים לכך, בהם העדפה למשרות חלקיות בגילאים אלו; אפליה על רקע גיל; חוסר בתמריצים למעסיקים להעסיק עובדים בגיל השלישי והמדיניות הנוכחית בנושא קצבאות הזקנה. כיום, בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות, מפחיתים מקצבת הזקנה 60% כאשר ההכנסות הן מעל רף מסוים (5,514 ליחיד, 7,350 למי שבזוגיות), מה שיוצר תמריץ שלילי לעבודה בהיקף משמעותי בגיל זה.

התוכנית שלנו:

בשותפות עם עמותת 121-מנוע לשינוי חברתי

מגמות הזדקנות האוכלוסייה והשיפור המתמיד בבריאות בגילאים מבוגרים משפיעים באופן ישיר על התעסוקה בגיל השלישי. האוכלוסייה שמעבר לגיל הפרישה גדולה ובריאה יותר מאי פעם, ונוטלת חלק פעיל ומשמעותי בחברה הישראלית ובמקומות העבודה. רובם של המגיעים לגיל הפרישה ממשיכים לעבוד לפחות זמן מה אחרי זכאותם לפרישה. האילוץ הכלכלי הוא מרכיב חשוב בהחלטה זו: אחד מכל חמישה אזרחים ותיקים חי בעוני. רבים מצליחים להימנע מעוני רק בזכות המשך העבודה. רמת השכר של עובדים אחרי גיל הפרישה נמוכה מאוד, וממחקר שערכנו עולה שישנם מספר גורמים לכך, בהם העדפה למשרות חלקיות בגילאים אלו; אפליה על רקע גיל; חוסר בתמריצים למעסיקים להעסיק עובדים בגיל השלישי והמדיניות הנוכחית בנושא קצבאות הזקנה. כיום, בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות, מפחיתים מקצבת הזקנה 60% כאשר ההכנסות הן מעל רף מסוים (5,514 ליחיד, 7,350 למי שבזוגיות), מה שיוצר תמריץ שלילי לעבודה בהיקף משמעותי בגיל זה.

מטרתנו היא כי בתוך שנתיים ישונה חוק הביטוח הלאומי, והרף לקיצוץ בקצבאות הזקנה יגדל באופן משמעותי, ויאפשר לאנשים עובדים בגיל השלישי להתקיים בכבוד

זה, נתחיל במחקר בנושא תמריצים למעסיקים להעסקת בני הגיל השלישי ובגיוס שותפים לקידום נושא זה. משם בכוונתנו להמשיך לעסוק בצורך להגמשת גיל הפרישה.

דרכי העבודה

בניית ההצעות שלנו לשינויי מדיניות נעשית יחד עם עמותת 121 בתהליך המשתף ומגייס בעלי עניין בנושא זה: מעסיקים, ארגונים חברתיים, מומחים בתחום הזה מהפרופסיה ומהאקדמיה, וגורמים ממשלתיים המעורבים בתחום זה. אנו מאמינים כי תהליך ששואב מהידע של כלל הגורמים ומגייס אותם לנושא, יבטיח הן את גיבוש ההצעות הנכונות והמתאימות ביותר, והן את גיוס הכוחות הנדרשים לשינוי. ההצעות שאנו בונים מבוססים על הניסיון בתחום זה בעולם ועל הדוגמאות שעובדות בתחום זה ביחס לאוכלוסיות מיוחדות אחרות בישראל, והן נבנות תוך הסתכלות על כלל צורכי המשק והחברה הישראלית.
בשלב זה אנו מפתחים הצעה לשינויי מדיניות הקיצוץ בקצבאות הזקנה, בד בבד עם גיוס שותפים מכל המגזרים ומכל קבוצות האוכלוסייה לנושא. במהלך אביב 2018 אנו מתכננים לסיים את גיבוש ההצעה להעלאת הרף להפחתת קצבת הזקנה ולהתחיל בקידומה בעבודה ישירה מול מקבלי ההחלטות והמעטפת המשפיעה עליהם בקרב הפקידות והמערכת הפוליטית. כדי לחזק את הלחץ על מקבלי ההחלטות, נתחיל במהלך קיץ 2018 בקמפיין תקשורתי להעלאת מודעות ציבורית לנושא ולהשלכותיו על ציבור המבוגרים בישראל.

דרושות עדויות: בני ובנות הגיל השלישי וחוששים לפגיעה בקצבת הזקנה שלכם אם תעבדו? למהלך שינוי מדיניות ממשלתית בנושא, אנו זקוקים לסיפורים שלכם!

למה ומדוע? עמותת ״והדרת – הכוח השלישי (ע"ר)״ ועמותת ״121-מנוע לשינוי חברתי״ חברו לשינוי האבסורד שפוגע במאות אלפי פורשים מעבודה שמבקשים להמשיך לעבוד. החוק כיום קובע שבתקופה שבין גיל הפרישה לגיל 70 הכנסה מעבודה שמגיעה ליותר מ-5,500 שקל בחודש תביא להפחתת של קצבת הזקנה בשיעור של 60% ובאופן הולך וגדל עד להכנסה של 9,000 שקלים, שבה נשללת הקצבה לחלוטין. אנו רוצים להעלות משמעותית את הסכום שניתן יהיה להרוויח ללא פגיעה בקצבת הזקנה, כדי לאפשר ליותר אנשים בגיל הזה לעבוד ולהתקיים בכבוד. כדי לעשות זאת, אנו מחפשים עדויות של אנשים שנתקלו בבעיה ומוכנים להעיד על המשמעויות לחייהם.

אנא מלא שאלון קצר ונחזור אליכם:


מרכז פעילות

תורמים ונותני חסויות של העמותה

סגירת תפריט