אודות הקמפין

קמפיין "גיוון גילי" הוא יוזמה של המשרד לשוויון חברתי שנועדה לעודד חברות וארגונים גדולים במשק להעסיק צוותים רב גיליים. הקמפיין מעלה לשיח הציבורי את נושא העסקת המבוגרים בארץ ומציג את סיפורם של צוותים רב גיליים בחברות שונות, המורכבים מעובדים צעירים ומבוגרים, שגויסו על ידי פורטל התעסוקה לאזרחים מבוגרים "דרוש ניסיון"

הצוותים מספרים

על גיוון גילי