הועד המנהל

מאיר אוזן

נורית אחיטוב

נדב קפלן

ישראל אליהו

ראובן משכית

יריב תימור

אמיר הלוי

החזון שלנו

החזון שלנו

האתגרים שלנו

האתגרים שלנו

צוות העמותה

ריבי בלר

מנכ"ל עמותת "והדרת הכוח השלישי"

נמרוד קמינסקי

סמנכ"ל עמותת "והדרת הכוח השלישי", מנהל תכנית "דרוש ניסיון"

יורם דפני

מנהל back office

חנה כליף

מנהלת פיתוח ובקרה

אריה הדר

רכז מעסיקים "דרוש ניסיון"

ערה בן-יהוידע

רכזת מחקר וסטטיסטיקה

חיים רוזנהפט

רכז הדרכות וסדנאות

רוני ארז

רכזת תוכן, שיווק ומדיה חברתית

דבורה שגיא

רכזת השמה "דרוש ניסיון"

טובה לי חזן

רכזת השמה "דרוש ניסיון"

אתי שיף

רכזת השמה "דרוש ניסיון"

מירי שוורצברד

רכזת השמה "דרוש ניסיון"

יהודית שנילינג

רכזת השמה "דרוש ניסיון"

איריס אלקבץ

רכזת מתנדבים

ליעד סופרין

גיוס משאבים

גדי בית הלחמי

מיחשוב

סגירת תפריט