אודות והדרת – הכוח השלישי (ע"ר)

עמותת "והדרת" הוקמה בשנת 2009 במטרה לפעול לחיזוק ולהעצמה של אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל ולשינוי עמדות החברה ויחסה אל האזרח הוותיק. העמותה הוקמה על ידי קבוצת אנשי עסקים ותקשורת שראו בקידום מעמדה של אוכלוסיה זו, מפתח לשיפור פני החברה בישראל.

תוחלת החיים המתארכת יצרה קבוצת גיל חדשה. קבוצת הגיל שהיתה מזוהה עם חולשה וצורך בתמיכה (פיזית, נפשית וכלכלית) היום מזוהה כקבוצה חזקה, בעלת השפעה וכוח חברתי וכלכלי. בנוסף, קבוצה זו הולכת וגדלה והצפי לשנת 2030 היא שתמנה כ30% מכלל אוכלוסיית ישראל.
לאור זאת, אנו פועלים במישורים שונים על מנת לקדם את מעמד אוכלוסיית המבוגרים ככוח יצרני וחיוני לחברה הישראלית. בראש סדר העדיפויות שלנו נמצא נושא תעסוקת המבוגרים: מיזם "דרוש ניסיון" שהוקם על ידינו בשיתוף ותמיכה של המשרד לשוויון חברתי ובסיוע עמותת מטב, הוא אתר אינטרנט שמפגיש בין מעסיקים גדולים וקטנים ובין עובדים מנוסים ובעלי ידע שמעוניינים להמשיך לעבוד גם אחרי גיל פרישה. המיזם הוכר כפרויקט לאומי.

החזון שלנו

החזון שלנו

הצוות שלנו

הצוות שלנו

האתגרים שלנו

האתגרים שלנו

הכוח השלישי

בשנת 2018 הוסיפה העמותה לשמה את צמד המילים "הכוח השלישי" על מנת להדגיש את העוצמה שאנו רואים בקבוצת הגיל הזו. הכוח, הנובע מניסיון וחכמת החיים שנצברו במהלך שנות חיים, הוא משאב שהחברה הישראלית עשויה רק להרוויח ממנו. על ידי פעילויות שונות כגון: קידום חקיקה ושינוי מדיניות בקרב מקבלי החלטות, יצירת תשתית של ידע וכלים, העלאת מודעות בקרב הציבור ועוד, אנו מבקשים להעצים את דימויים של בני הגיל השלישי בישראל ולמצב את מעמדם כקבוצת הגיל החזקה והתומכת של החברה.

תורמים ונותני חסויות של העמותה