לשקול הגדלת פנסיה על חשבון סכום חיסכון – דן שפרינצק

רבים מגיעים אל תקופת הזיקנה כשבידם פנסיה חודשית וסכום חד-פעמי. את הפנסיה הם מיעדים למחיה השוטפת ואת הסכום החד-פעמי – להוצאות גדולות יחסית שצצות מידי פעם. חלק ממקבלי הפנסיה אף סבורים כי היא נכפתה עליהם בשל הנסיבות, והם מצטערים כי לא קיבלו סכום חד פעמי במקום הפנסיה.

לכותב דברים אלה ברור כי פנסיה חודשית המובטחת עד סוף החיים, לפנסיונר ולבת/בן זוגו במקרה פטירתו, היא המשענת הגדולה ביותר והטובה ביותר לתקופת הזיקנה. אדם הפורש לזיקנה ומקבל פנסיה חודשית מובטחת לכל החיים, חי ללא פחד, כי מקור קיומו הבסיסי ייפסק, בעוד שאדם אשר קיומו מבוסס בעיקר על סכום חד-פעמי, בגודל זה שהצמיח לו את הפנסיה החודשית, חי בפחד מתמיד כי הכסף ייגמר לפני שהחיים יסתיימו.
לצורך הדגמה נניח כי אדם שפרש לפנסיה, מקבל מקרן הפנסיה 5,000 ש"ח בחודש, ובנוסף הוא מקבל קצבת זיקנה בת 2,000 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי, וכן יש לו 200,000 ש"ח חיסכון המיועד למחיתו השוטפת (אולי יש לו עוד 200,000 ש"ח למקרה חרום, אך בהם לא נדון עתה), אדם כזה אמור לדעתנו לשקול המרת ה-200,000 ש"ח בפנסיה חודשית בת 1,000 ש"ח, אם אומנם הוא מתעתד לנצלם למחיתו. קרוב לודאי שאם יחליט למשוך 1,000 ש"ח בחודש מתוך ה-200,000 ש"ח, הוא יעשה מאמץ גדול להימנע מכך, משמע ישתדל לצמצם את הוצאותיו, בעוד שאם יצרף את ה-1,000 ש"ח כפנסיה נוספת ל-7,000 ש"ח בחודש שיש לו כבר, הוא יתרגל מהר מאד לעובדה שיש לו פנסיה בת 8,000 ש"ח ויגדיל את רמת המחיה שלו ב-1,000 ש"ח בחודש.

ייתכן שה-200,000 ש"ח צמחו בקופת גמל משנת 2008 ככספי קופת גמל "לא משלמת". כספים שהופקדו בקופות גמל משנה זו הם כספי קצבה אשר המעונין לקחתם בסכום חד-פעמי,סובל בנסיבות מסוימות ממס בשיעור של 35% מהם. אם הוא מעביר אותם ל"קצבה משלמת" ומבקש במקומם פנסיה, היא מצטרפת לצורך חישוב המס לפנסיה שהוא כבר מקבל, ואם הפנסיה הכוללת אינה גדולה מאד, המס שישלם על ה-1,000 ש"ח יהיה קטן מ-35%. אם הפנסיה הכוללת בת כ-10,000ש"ח, כולה – כולל ה-1,000 ש"ח – היא תהא פטורה ממס הכנסה, או תחויב במס קטן.

אם ה-200,000 ₪ הם כספים שאינם מצויים בקופת גמל, משמע הם לא נהנו מהטבות מס, ה-1,000 ש"ח פנסיה יהיו פטורים כליל ממס הכנסה.

דן שפרינצק

מומחה לענייני פנסיה ואפיקים פנסיונים

כתיבת תגובה