כדאי תמיד להעדיף קרן פנסיה – דן שפרינצק

למצטרף מחדש לביטוח פנסיוני כדאי תמיד להעדיף קרן פנסיה על ביטוח מנהלים ועל ביטוח חיים

מאת דן שפרינצק, יועץ פנסיוני, תצפית יעוץ והדרכה בע"מ

כבר בתחילה נציין כי גם לאדם המבוטח בביטוח מנהלים משנת 1991 או מאוחר יותר, ואשר נותרו לו עדיין 10 שנים לפחות עד מועד הפרישה, ואשר מצב בריאותו תקין, כדאי להקפיא את בתוכנית שלו ולהתחיל ביטוחו בקרן פנסיה. צבירת החיסכון שלו לזיקנה תהא גדולה הרבה יותר כי דמי הניהול יהיו קטנים הרבה יותר וביטוחי הנכות/אובדן כושר עבודה והפטירה יהיו זולים הרבה יותר. אם מצב בריאותו אינו תקין והוא החל ביטוחו בתוכנית קודמת ללא הסתייגויות בריאותיות, עליו לוותר כמעט תמיד על החלפת התוכנית, שכן קרן פנסיה לא תסכים לבטחו או לחילופין תדרוש ממנו פרמיה מוגדלת או תסכים לבטחו ותחריג את פגם הבריאות מן הכיסוי הביטוחי.

דן שפרינצק

מומחה לענייני פנסיה ואפיקים פנסיונים

כתיבת תגובה