המלצות בתחומי הביטוח הפנסיוני למעסיק – דן שפרינצק

המלצות בתחומי הביטוח הפנסיוני למעסיק המקבל לעבודה בני 60+, ולא רק

אין חובה לבטח עובד שיצא לגימלאות ומקבל פנסיה בגיל 67 או יותר, אם הוא גבר, או בגיל 67 אם היא אשה בגיל פרישת חובה.

עובד חדש שהגיע עם תוכנית ביטוח פנסיוני כלשהי – על המעסיק להתחיל להפריש עבורו רק אחרי 3 חודשים, אך לאחר מכן יצטרך להפריש עבורו גם בגין שלושת החודשים האלה. עובד חדש ללא תוכנית , יבוטח רק לאחר שישה חודשים.

שיעורי ההפרשה החלים על המעביד והעובד הם אלה שקיימים בתוכנית הביטוח הפנסיוני של העובד, אך לפחות לפי צו ההרחבה – 6% תגמולי עובד ; 6.5% תגמולי מעסיק (כולל אובדן כושר עבודה) ו-6% פיצויים ע"ח המעסיק. אם במקום העבודה החדש נהוג להפריש 8.33% פיצויים, כך יש גם לנהוג לגבי העובד החדש.

אם לעובד אין תוכנית כלשהי, כדאי לו להצטרף לקרן פנסיה מסוג הקרנות החדשות (שנולדו בשנת 1995 או מאוחר יותר) ושיעורי ההפרשה – לפי צו הרחבה לפנסיה חובה הם 6.5% תגמולי מעסיק ; 6% תגמולי עובד ; 8.33% פיצויים ע"ח המעסיק.

אם העובד הגיע עם תוכנית פנסיה ותיקה, חובה על המעסיק להפריש לפי הקבוע בה: 7% ע"ח העובד ; המעסיק משלם 7.5% ו-6% פיצויים; קרנות הפנסיה הותיקות: מבטחים, מקפת, ק.ג.מ., נתיב קרן בנין קרן חקלאים, הדסה, אגד. בגילעד שיעורי ההפרשה לפי התקנון הם אומנם 17.5% בסך הכל, אך צו ההרחבה גובר: 6%, 6.5% 6% – בהתאמה.

העובד רשאי לבחור באיזו תוכנית שירצה. אם הוא בקרן פנסיה ותיקה או בקרן פנסיה חדשה , או יש לו פוליסת ביטוח שנולדה בשנת 1990 או לפני כן, כדאי לו להמשיך בתוכנית שלו ובלבד שאם הוא בביטוח מנהלים, יבקש תחילה מסוכן הביטוח כי בפוליסה ייעדר ביטוח הריסק היקר מאד, ויישאר מרכיב הביטוח אובדן כושר עבודה.

אם לעובד ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח, והוא מבוסס על תשלום המעסיק העולה על 2.5%, המעסיק רשאי להעמיד את תשלומו לתגמולים ולאובדן כושר עבודה יחדיו על 7.5% ובלבד שהתגמולים לא יקטנו מ-5%.

כדאי לודא שדמי הניהול בקרן פנסיה מסוג החדשות לא יעלו על 2% מהפרמיה ועוד 0.25% לשנה מהצבירה. אם למקום העבודה יש קשר עם קרן פנסיה שבה דמי הניהול נמוכים כנ"ל או קטנים יותר, כדאי להצטרף לקרן פנסיה זו. אם הם גבוהים יותר, כדאי לטלפן ליועץ פנסיוני כלשהו ולבקש ממנו שם של קרן פנסיה המבקשת דמי ניהול נמוכים כנ"ל, וקרוב לודאי שהוא לא יגבה תשלום עבור עצה זו.

ההמלצות הנ"ל טובות בדרך כלל גם לעובדים צעירים. נוסיף כי לא כדאי להם לעולם להתחיל בביטוח מנהלים, אלא בקרן פנסיה בלבד.

דן שפרינצק

מומחה לענייני פנסיה ואפיקים פנסיונים

כתיבת תגובה